Zienswijze

Organisatieverandering maakt de ontwikkeling van mensen mogelijk, maar de ontwikkeling van mensen maakt ook organisatieverandering mogelijk. Die verbinding - tussen individu, team en organisatie, tussen organisatie, team en individu - is het aandachtsveld van Oxforthe Change. Bij de implementatie van veranderingsprocessen is er, met oog voor het resultaat, een focus op het proces van totstandkoming. Leren vindt immers plaats in het proces, niet in het resultaat.

 

Bij het optreden in management en ontwikkelingsrollen is de sterk procesmatige benadering van zaken dan ook kenmerkend. Het verhogen van het prestatievermogen is hierbij het streven. De kijkwijze hierbij is dat de organisatie, de groep, het individu eigenaar is van de gewenste verandering. Vanuit de meervoudigheid van Oxforthe Change wordt expertise geleverd in het proces van realisatie van deze verandering.

 

Oxforthe Change kenmerkt zich door:

  • Geloof in de kracht van tijdelijke verbinding met blijvend resultaat
  • Samenwerking en verbinding met die personen die impact kunnen hebben
  • Het buiten kaders durven kijken, denken en handelen: ‘out of the box' willen stappen
  • Authenticiteit als sleutelwoord in onze veranderingswijzen
  • Congruentie en consistentie als basisingrediënten voor verandering

Bovenstaande vertaalt zich in wijze waarop Oxforthe Change diensten aanbiedt: de vorm is tijdelijk, de blijvendheid zit in het doorleefde proces én het resultaat. Het is tijdelijkheid die blijft!