Tijdelijk Management

 

Voorbeelden van ervaringen in tijdelijke managementvormen:

  • Programmamanager definitiefase eHRM, Hoogheemraadschap Rijnland (6 maanden); Opereren als procesmanager. Introduceren programmatische en afgestemde aanpak op strategisch doel. Integratie initiatieven (e)HR dienstverlening. Programma Start Up. Opzet programmaorganisatie. Anticiperen op ontwikkelingen andere waterschappen. Opleveren programmacontract.  
  • Transitiemanager/Interim Organisatie Ontwikkeling, Board for the authorization of plant protection products and biocides (14 maanden). Regisseren van de transitie van de gehele organisatie. Heroriëntatie en herpositionering organisatie van professionals. Begeleiding Directie/MT. Programmatische aanpak. Vanuit herziene missie, visie & strategie herinrichten van een congruente organisatie. Van hard naar zacht, van ‘tekentafelsessies' t/m het plaatsingsproces, kwartier maken, ontwikkeling en teambuilding van het (beoogde) management, vormgeving relatie met medezeggenschap, bepaling kernwaarden, vormgeving implementatie, ontwikkeling van houding en gedrag
  • Transitiemanager van de transitie naar één Warmtebedrijf, Directie Milieu, Eneco Energie (1 jaar); Als transitiemanager begeleiden van alle Warmte(gerelateerde) activiteiten vanuit vijf businessunits naar een nieuw vorm te geven Warmtebedrijf binnen de nieuwe BtB-directie Milieu. Overgang en integratie personeel (ca 145 fte), processen en systemen. Ondersteuning directeur + managementteam. Totstandkoming Service Level Agreements diverse business units. In gang zetten van de ontwikkeling van het nieuwe Warmtebedrijf ‘met Hart en Ziel'
  • Interim/Projectmanager strategisch focusproject Materiaalvoorziening, Infrabedrijf Eneco Energie (8 maanden); Doel om de leverbetrouwbaarheid te verhogen van de gehele logistieke keten binnen het Infrabedrijf. Het betrof het cruciale proces van materiaalvoorziening op de projecten en onderhoudswerkzaamheden van het Infrabedrijf met ca 2500 werknemers. Aansturing zes (deel)projecten, resultaten deels gericht op het primaire proces, deels op het ondersteunende proces. Gestructureerd beheren van het hele spectrum van het project, mensen, processen, organisatie, ICT en systemen. Prince2 projectmanagement(besturing).
  • Hoofd Projectmanagement Reïntegratiebedrijf (1 jaar); Als hoofd Project-management ontwikkelen en leiden van een ideeën (projecten)bureau en het coachen en begeleiden van opdrachtgevers en -nemers. 
  • Head Human Resources Management Field, Artsen Zonder Grenzen (5 maanden); Overbruggingsmanagement.
  • Hoofd Projectmanagement Rijksgebouwendienst (9 maanden); Overbruggingsmanagement.
  • Manager Bedrijfsvoering Inspectie Milieuhygiëne (9 maanden); Overbruggingsmanagement.
  • Projectmanager strategisch invoeringsplan informatievoorziening ministerie van VROM (5 maanden); Projectmanagement.
  • Projectmanager opzet facility-management organisatie ministerie van VROM(4 maanden); Projectmanagement.