Permanente Ontwikkeling

 

Voorbeelden van ervaringen in Opleiding/Trainingsopdrachten:

 • Leiderschaps- en MD-trajecten in diverse branches: Waterschap, verzekeringsbedrijf, politie, reïntegratiebedrijf, gemeentelijke overheid, rijksoverheid, vakbond, (academisch) ziekenhuis, bank en retailorganisatie;
 • Regievoeren: hoe doen wij dat eigenlijk? Meerdaagse programma's voor bestuursadviseurs: Gemeente
 • Opleidingstrajecten Young Professionals (jaarlijks); Optimalisatiebedrijf
 • Training Projectmatig Werken: Directeur + Voorzitters Profesionele Leergemeenschappen Scholengroep
 • Leading Change, Leading Teams, Leading Projects: voor Managers, Teamleiders & Medewerkers: Bierbrouwer
 • Organisatie en Verandermanagement Programma: Consultancybedrijf
 • Training Teameffectiviteit & Teamrollen voor Trainees: Detacheerder
 • Persoonlijk Effectiviteitstraject voor leidinggevenden: Distributiebedrijf
 • Ontwikkelen van Coachingsvaardigheden (50 leidinggevenden) en Communicatie-vaardigheden (500 medewerkers): 6 gefuseerde Waterschappen
 • Ontwikkelingstraject uitvoeringscoördinatoren, opzichters, werkvoorbereiders: Kabelcombedrijf
 • Modules verandermanagement voor HR-adviseurs: Academisch Ziekenhuis
 • Interventietechnieken voor project- en programmamanagers: Provincie
 • Commercieel denken en handelen: Chemisch Bedrijf
 • Projectmanagement in diverse branches: Hoogheemraadschap, verzekeringsbedrijf, academisch ziekenhuis, productiebedrijf, gemeente, waterschap, ministeries, woningcorporaties, chemie
 • Meerdaagse simulatie voor project- en programmamanagers: Advies en Ingenieursbedrijf
 • Ontwikkelingstraject accountschap en relatiebeheer: Waterschap
 • Organisatiediagnose en Adviesvaardigheden voor adviseurs; Rijksoverheid, Gemeente
 • Management Development modules Veranderen en implementeren voor leidinggevenden: Ziekenhuis
 • Effectief adviseren (voor ondernemingsraad, teamleiders): Ziekenhuis
 • Workshop Portfoliomanagement: Gemeente
 • Opdrachtgeverschap in Projecten: Gemeenten, Woningcorporaties
 • Interventietechnieken voor project- en programmamanagers: Rijksoverheid
 • Kerndocent MBA/Masterclass Strategisch Project & Programmamanagement; Onderwijs
 • Docent Leidinggeven aan Verandering in Master Leiderschap in Onderwijs; Onderwijs
 • Gastdocent Persoonlijke Ontwikkeling in MBA Strategie: Business School
 • Docent Verandermanagement; Hogeschool
 • Modules leiderschap en verandermanagement: Industriële onderneming
 • Leidinggeven aan Programma's, Talent Ontwikkelings Programma, Managing for Growth, Persoonlijke Effectiviteit, Questions I, II, III, IV: via de Baak

 

 

Voorbeelden van ervaringen in Coachingtrajecten:

 • Individuele coaching (in lijn en projectverband) in diverse organisaties: Vakbond, gemeente, ZBO, chemieconcern, ICT-bedrijf, bankbedrijf, ministeries, reïntegratiebedrijf, zorg, waterschap, NOC*NSF, aluminiumbedrijf, zorginstelling, woningcorporatie, hogeschool, productiebedrijf, verzekeringbedrijf
 • Teamcoaching van programmagroepen in de rijksluchtvaart, MT's in energiesector, uitzendbranche, ministeries

 

 

Voorbeelden van ervaringen in Advies- en Begeleidingstrajecten:

 • Ontwikkeltraject directeuren en bestuur; Scholengroep
 • Begeleiding retraite nieuw college van Burgemeester en Wethouders; Gemeente
 • Organisatie-, team en leiderschapsontwikkeling (begeleiding General Manager, Directieteam, Teamleidinggevenden); Productiebedrijf te België
 • Professionaliseirngstraject Global IT afdeling: Optimalisatiebedrijf
 • Organisatieontwikkeltraject op 4 niveaus (Facilitators, (startende) Projectleiders en Opdrachtgevers): Woningcorporatie
 • Professionalisering Teams Leefomgeving: Gemeente
 • Ontwikkelingstraject Professioneler Projectmatig Werken: Adviseurs en Ingenieursbureau
 • Mede ontwerper en trainer/facilitator bij Integratietraject 2 financiele instellingen
 • Ontwikkelingstraject 2 vastgoedafdelingen: Woningcorporatie
 • Ontwerp en begeleiding meerdaagse Open Space conferentie (90 deelnemers): Hogeschool
 • Begeleiding strategiebijeenkomst: Schadebedrijf
 • Facilitator Organisatie Ontwikkeling Board for the authorisation of plant protection products and biocides (15 maanden)
 • Strategieontwikkeling afdeling Plannen van de directie Watersystemen: Waterschap
 • Adviseur ontwikkeling professioneler projectmanagement bij woningcorporatie: directiebijeenkomsten, professionalisering afdeling Projectontwikkeling, corporatiebrede opleidingen, trainen PSU begeleiders, begeleiding projecten en projectleiders in de praktijk
 • Professionaliseringstraject Customer Operations: Kabelcombedrijf
 • Begeleiding directieteam: Uitzendorganisatie, Woningcorporatie
 • Procesbegeleiding productontwikkeling: Autolease-bedrijf
 • Begeleiding managementteams: Uitzendorganisatie, chemie, arrondissementsrechtbank, rijksoverheid, verzekeringsbranche, energiesector, installatiebedrijf, woningcorporatie
 • Adviseur programmamanagement privatisering: Reïntegratiebedrijf
 • Procesbegeleiding bij ontwikkeling ondernemerschap: Werkvoorzieningbedrijf
 • (Project)managementsimulaties: Internationaal ingenieurs- en adviesbedrijf
 • Begeleiding invoering opdrachtgever en -nemerschap: Waterschap
 • Begeleiding intervisie voor managers: Chemieconcern, Politie, Rijksoverheid
 • Invoering intervisie voor 120 nieuwe medewerkers; Rijksoverheid
 • Organisatieontwikkeling controllerafdeling: Chemieconcern
 • Fusie drie personeelswinkels: Ministerie