Tijdelijk Management

Als veranderaar richting geven aan tijdelijke managementvormen als:

• Interim-management

• Project-management

• Programma-management

 

 

 

Het managen van tijdelijke managementvormen vraagt bijzondere eigenschappen:

  • Kunnen pionieren, maar ook eerdere ervaringen hebben...
  • Verbindend zijn binnen de tijdelijke managementvorm maar ook met de lijnorganisatie...
  • Snel ingewikkelde materie eigen kunnen maken, maar op zo'n wijze dat als je weg gaat, dát niet tot problemen leidt...
  • Een groep snel tot een eenheid kunnen smeden (kunnen binden) - en in staat zijn die groep na verloop van tijd weer los te laten...
  • Resultaatgericht zijn, maar tevens hebben oog voor het proces...

Al met al geen makkelijke dingen. Het vraagt ook wel een wonderlijke combinatie, kunnen omgaan met ‘tijdelijkheid'. Sleutel bij de aansturing van tijdelijke managementvormen is affiniteit. Veelal is inhoudelijke deskundigheid ruimschoots voorhanden binnen een afdeling, directie, of organisatie. Waar het om gaat is die deskundigheid te richten, de specialismen bij elkaar te brengen, de mensen zo ver te krijgen dat ze samen iets willen bereiken. Dergelijke processen bewerkstelligen en tot een goed einde brengen, dat is vaak uiteindelijk het oogmerk van een opdrachtgever. En dus de voornaamste taak van een tijdelijk manager.

 

Oxforthe Change ontwikkelt tijdelijke managementvormen in balans: met oog voor zowel de 'harde' elementen* als de 'zachte' elementen, gebaseerd op ervaringen in diverse trajecten.

* O.a. (gecertificeerde) kennis en ervaring met methodieken als Prince2 en MSP

 

Neem contact op voor meer informatie.

 

 

Laatste ontwikkelingen in het vak?

 

Oxforthe Change is partner van managementboek.nl

Bekijk de Top 15 van de maand