Permanente Ontwikkeling

 

Voorbeelden van ervaringen in Opleiding/Trainingsopdrachten:

 • Leiderschaps- en MD-trajecten in diverse branches: waterschap, verzekeringsbedrijf, politie, reïntegratiebedrijf, gemeentelijke overheid, rijksoverheid, vakbond, (academisch) ziekenhuis, bank en retailorganisatie;
 • Persoonlijk Effectiviteitstraject voor leidinggevenden in een distributiebedrijf
 • Mede- ontwerper en trainer/facilitator bij het integratietraject van 2 financiële instellingen, genaamd Get Engaged!
 • Begeleiding zes gefuseerde waterschappen bij het ontwikkelen van coachingsvaardigheden voor 50 leidinggevenden en communicatievaardigheden voor 500 medewerkers
 • Ontwikkelingstraject uitvoeringscoördinatoren, opzichters, werkvoorbereiders kabelcombedrijf
 • Modules verandermanagement voor HR-adviseurs: academisch ziekenhuis
 • Interventietechnieken voor project- en programmamanagers: provincie
 • Commercieel denken en handelen in de chemische sector
 • Projectmanagement in diverse branches: hoogheemraadschap, verzekeringsbedrijf, academisch ziekenhuis, productiebedrijf, gemeente, waterschap, ministeries, woningcorporaties, chemie
 • Meerdaagse simulatie voor project- en programmamanagers: advies en ingenieursbedrijf
 • Ontwikkelingstraject accountschap en relatiebeheer: waterschap
 • Adviesvaardigheden voor adviseurs; rijksoverheid, gemeente
 • Veranderen en implementeren: MD modules voor leidinggevenden in ziekenhuis
 • Effectief adviseren voor de ondernemingsraad en teamleiders van een ziekenhuis
 • Workshop Portfoliomanagement: gemeente
 • Interventietechnieken voor project- en programmamanagers: rijksoverheid
 • Kerndocent MBA/Masterclass Strategisch Project & Programmamanagement; Avans+
 • Gastdocent Persoonlijke Ontwikkeling in MBA Strategie: Business School
 • Docent Verandermanagement; hogeschool
 • Modules leiderschap en verandermanagement: industriële onderneming
 • Leidinggeven aan Programma's, Talent Ontwikkelings Programma, Managing for Growth, Persoonlijke Effectiviteit, Questions I, II, III, IV: via de Baak

 

 

Voorbeelden van ervaringen in Coachingtrajecten:

 • Individuele coaching van leidinggevenden in diverse organisaties: vakbond, chemieconcern, ICT-bedrijf, bankbedrijf, ministeries, reïntegratiebedrijf, zorg, waterschap, NOC*NSF, aluminiumbedrijf, woningcorporatie, hogeschool, productiebedrijf
 • Teamcoaching van programmagroepen in de rijksluchtvaart, MT energiesector
 • Oxorthe Change geselecteerd als preferred supplier voor coachingtrajecten binnen Waterschap Rivierenland (2012 - 2014)

 

 

Voorbeelden van ervaringen in Advies- en Begeleidingstrajecten:

 • Begeleiding retraite nieuw college van Burgemeester en Wethouders; gemeente
 • Organisatie-, team en leiderschapsontwikkeling bij een productiebedrijf in België (begeleiding General Manager, Directieteam, Teamleidinggevenden)
 • Ontwerp en begeleiding meerdaagse Open Space conferentie met 80 deelnemers: hogeschool
 • Begeleiding strategiebijeenkomst schadebedrijf
 • Facilitator Organisatie Ontwikkeling Board for the authorisation of plant protection products and biocides (15 mananden)
 • Strategieontwikkeling afdeling Plannen van de directie Watersystemen van een waterschap
 • Adviseur ontwikkeling professioneler projectmanagement bij woningcorporatie: directiebijeenkomsten, professionalisering afdeling Projectontwikkeling, corporatiebrede opleidingen, trainen PSU begeleiders, begeleiding projecten en projectleiders in de praktijk
 • Professionaliseringstraject Customer Operations kabelcombedrijf
 • Begeleiding directieteam uitzendorganisatie, woningcorporatie
 • Procesbegeleiding productontwikkeling autolease-bedrijf
 • Begeleiding managementteams: uitzendorganisatie, chemie, arrondissementsrechtbank, rijksoverheid, verzekeringsbranche, energiesector, installatiebedrijf, woningcorporatie
 • Adviseur programmamanagement privatisering reïntegratiebedrijf
 • Procesbegeleiding werkvoorzieningbedrijf bij ontwikkeling ondernemerschap
 • (Project)managementsimulaties in internationaal ingenieurs- en adviesbedrijf
 • Begeleiding invoering opdrachtgever en -nemerschap bij een waterschap
 • Begeleiding intervisie voor managers (chemieconcern), procesleiders (politie), rijksoverheid
 • Invoering intervisie voor 120 nieuwe medewerkers; rijksoverheid
 • Organisatieontwikkeling controllerafdeling chemieconcern
 • Fusie drie personeelswinkels van een ministerie