Oxforthe Change?

Verandering is aan de orde van de dag. Een constante. Elke organisatie heeft er mee te maken, elke groep, elk individu. Voor sommigen is het iets waar ze dagelijks mee te maken hebben "terwijl ze hun werk moeten doen...". Voor anderen is omgaan met veranderingen "het werk wat ze doen". Een vak op zich dus.

 

Veranderen is ook een bijzonder vak. Je kan er op vele manieren naar kijken, over denken en ook op diverse wijzen naar handelen. Effectiviteit in veranderprocessen wordt vergroot door meervoudigheid. Uit meerdere disciplines kunnen putten, uit meerdere ervaringen en belevingen, opgedaan in verschillende contexten. Oxforthe Change is dus...

  • Meervoudig kijken (waarnemen)
  • Meervoudig denken (reflecteren)
  • Meervoudig handelen (doen)

Het vraagt iets van mensen: uit ‘meerdere vaatjes kunnen putten', verschillende kijkwijzen kunnen scheiden, maar ze ook weer in verbinding brengen. Als dat nog effectiever word met anderen erbij, dan gebeurd dat vanuit Oxforthe Change. Zo wordt meervoudig zijn en verbinding ook praktisch ingevuld. Een aantal structurele samenwerkingsverbanden zijn daarvoor ingericht, anderen worden op maat gemaakt.

 

In de verbinding met anderen is Oxforthe Change sterk gericht op transfer ofwel overdracht. In de invulling van tijdelijk management worden werkwijzen gehanteerd waardoor het geleerde in de opdrachtgevende organisatie blijft. In leer- en ontwikkelsituaties krijgt dit vorm door overdracht van in de leersituatie verworven kennis, vaardigheden en attitudes naar actief gebruik in de werksituatie van de deelnemers. In alle gevallen is het credo: